Despre proiect

Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, centre de documentare şi informare  (CDI) şi biblioteci din cadrul unităţilor de învăţământ, a izvorât din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în general cât şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

Motivaţi de ecoul pe care l-au avut primele ediţii din anii 2014,  2015, 2017 și 2018 și  de implicarea elevilor în acest proiect datorită posibilităţii exprimării abilităţilor, creativităţii, a preocupărilor lor, am propus, în anul școlar 2018-2019, extinderea proiectului la nivel nțional, în cel puțin 25 județe, creând astfel condițiile pentru dezvoltarea unei reţele a centrelor de documentare și informare (CDI) şi a bibliotecilor școlare de resurse în educaţie nonformală, de exemple de bune practici pentru activitatea în echipă și de dezvoltarea a competențelor-cheie în medii nonformale  precum și pentru dezvoltarea parteneriatelor educaționale.

În anul 2019 Festivalul se desfășoară pe trei categorii de vârstă astfel:

 • clasele III- IV
 • clasele V-VI
 • clasele VII- VIII

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară în anul 2019 la nivelul următoarelor etape: unitate de învățământ, județeană și regională.

Unităţile care se înscriu la Festival vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a V-a, 2019, criteriile şi instrumentele de evaluare.

 1. Cum se face înscrierea în proiect?
 2. Echipa de proiect şi persoane de contact din fiecare judeţ participant
 3. Care sunt activitățile din cadrul proiectului?

Informații despre edițiile anterioare ale Festivalului CDIdei în cărți de găsesc aici.
Ce au de făcut elevele şi elevii în cadrul proiectului?

 • să îşi formeze o echipă de trei elevi din aceeaşi categorie de vârstă. Echipa va fi coordonată de un cadru didactic, profesor documentarist sau de bibliotecar/ documentarist;
 • să aleagă o lucrare pe care să o citească;
 • să îşi planifice activitatea în proiect,
 • să citească lucrarea şi să stabilească obiectul pe care îl vor confecţiona;
 • să realizeze cele patru produse pentru prezentarea în cadrul Festivalului: fișa lucrării citite, fişa obiectului reprezentativ ales, Jurnalul echipei și  obiectul realizat/ confecționat. (Produsele de realizat și cerințele minime se găsesc aici);
 • să-şi prezinte produsele în cadrul Festivalului în diferite etape, în conformitate cu metodologia.

Etapa națională  a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi”, ediţia a V-a,  va avea loc la Sibiu , în data de 7 iunie 2019, la Casa Corpului Didactic Sibiu.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s