4. Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ

Desfășurarea Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” la nivelul unității de învățământ va avea loc în perioada 27.03-10.05.2019.

La nivelul fiecărui județ înscris la Festival, resonsabilii județeni vor organiza întâlniri cu coordonatorii echipelor de elevi și cu responsabilii din unități pentru a-i pregăti pentru activitatea ce urmează să o desfășoare cu elevii.

Materiale suport (Tutorial elaborare bibliografie- citare, stiluri de bibliografie, fișa de evaluare s.a) se găsesc în secțiunea Metodologii, formulare, șabloane.

Elevii, coordonaţi de cadrele didactice, vor citi lucrarea aleasă şi vor realiza produsele solicitate pentru Festival în activităţi de educaţie nonformală, în afara orelor de clasă.

Activitățile cu elevii vor fi planificate de către coordonatorii echipelor.

După realizarea produselor de către elevi, responsabilii la nivelul unităților vor organiza o activitate de evaluare a produselor realizate, utilizând instrumentele de evaluare din proiect și vor transmite către coordonatorul județean lista echipajelor selectate pentru a participa la Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” de la nivel județean.

Comisia de evaluare va fi numită de către directorul fiecărei unități de învățământ.

La Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” – nivel județean vor participa doar echipele care au toate produsele în conformitate cu cerințele din anexa 1 din Metodologie. (1.un obiect propriuzis, o machetă a unei scene reprezentative din lucrare, o situație descrisă în lucrare; 2. fișa lucrării citite; 3. fișa obiectului pe care l-au realizat.)

Subliniem că la nivelul unității, în urma evaluării, nu se face ierarhia echipelor ci doar selectia lor pentru judet. Teoretic, dacă au produsele in conformitate cu cerintele minime și dacă prezentarea lor este corespunzătoare, toate echipele pot participa la etapa județeană.

Produsele  și prezentarea obiectului vor fi evaluate la nivel județean/regional și național pe baza Fișei de evaluare-2019. Această fișă conține informații utile pentru activitatea elevilor  în vederea pregătirii lor pentru etapele județene și naționale.

Va multumim pentru propunerile de îmbunătățire și vă invităm să ne semnalați ( prin mesaj pe mail: cdidei.sibiu@gmail.com) aspectele care nu funcționează.

Vă dorim succes!

Echipa

5 thoughts on “4. Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s