3. Înscrierea elevilor la Festivalul „CDIdei în cărţi”.

Data/perioada de desfăşurare: 27 februarie – 26 martie 2019

Locul desfăşurării: Casa Corpului Didactic din fiecare județ participant și unitățile înscrise la Festival la Festival.

Participanţi:  cel puţin elevi,  profesori documentarişti/responsabili CDI şi bibliotecari şcolari,  cadre didactice,  directori ai unităților înscrise, echipa de management.

Descrierea activităţii:

Înscrierea elevilor  la Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” 2019 presupune parcurgerea a trei etape:

1. Informarea beneficiarilor din unitățile de învățământ;

2. Formarea echipelor de elevi;

3. Înscrierea echipelor în baza de date a proiectului.

1.Informarea beneficiarilor din unitățile de învățământ. În prima etapă, responsabilii de  la nivelul unităților de învățământ (desemnați de către directorul unității de învățământ) vor organiza întâlniri cu beneficiarii direcți și indirecți,  pentru a-i informa în legătură cu activitatea pe care urmează să desfășoare în cadrul Festivalului.  Responsabilul la nivelul unității (de preferință profesorul documentarist sau responsabilul CDI/ bibliotecarul școlar) va fi și coordonator al cel puțin unei echipe de elevi.

Echipa de implementare de la nivelul unităţii (formată din director, responsabil unitate şi cadrele didactice care doresc să participe la Festival), cu sprijinul coordonatorilor județeni, va propune elevilor o listă cu posibile lucrări pentru lectură pentru tema aleasă.

2.Formarea echipelor de elevi. În etapa a II-a, de formare a echipelor, cadrele didactice care doresc să coordoneze echipele vor completa un formular tip ce se poate descărca de AICI.

După completare, acest formular va fi avizat de directorul unității și apoi scanat și arhivat de către responsabilul la nivelul fiecărei unități. Formularele de înscriere a echipelor, scanate vor fi scanate și transmise prin mail coordonatorilor județeni de către responsabilul la nivelul unității.

Un cadru didactic / bibliotecar nu poate coordona mai mult de 3 echipe de elevi.

3.Înscrierea echipelor în baza de date a proiectului. În etapa a III-a, înscrierea echipelor în baza de date a proiectului, coordonatorii echipelor de elevi vor completa corespunzător Formularele de înscriere online de site-ul proiectului numai după ce au avizul de participare din partea directorului unității.

Formularele online se găsesc la pagina Înscrierea elevilor la Festival. (click)

Coordonatorii județeni vor verifica dacă există acorduri de colaborare cu unitățile de învățământ din care s-au înscris elevii.

La nivel local se pot încheia parteneriate între unităţile participante şi alte instituţii care îi pot sprijini pe elevi în participarea cu succes la Festival.

Advertisements

3 thoughts on “3. Înscrierea elevilor la Festivalul „CDIdei în cărţi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s