3. Înscrierea elevilor la Festivalul „CDIdei în cărţi”.

Data/perioada de desfăşurare: 1-15 martie 2021, 

Participanţi:   elevi,  profesori documentarişti/responsabili CDI şi bibliotecari şcolari, laboranți,  cadre didactice,  directori ai unităților înscrise, echipa de management.

Descrierea activităţii:

Înscrierea elevilor  la Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” 2021 presupune parcurgerea a trei etape:

  • 1. Informarea beneficiarilor din unitățile de învățământ;
  • 2. Formarea echipelor de elevi și completarea fișei de înscriere;
  • 3. Înscrierea echipelor în baza de date a proiectului.

1.Informarea beneficiarilor din unitățile de învățământ. În prima etapă, responsabilii de  la nivelul unităților de învățământ (desemnați de către directorul unității de învățământ) vor organiza întâlniri cu beneficiarii direcți și indirecți,  pentru a-i informa în legătură cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul Festivalului.  Responsabilul la nivelul unității  va fi, de preferință, profesorul documentarist sau responsabilul CDI/ bibliotecarul școlar.

Găsiți aici o listă orientativă de lucrări pentru lectură.

2.Formarea echipelor de elevi. În etapa a II-a, de formare a echipelor de elevi, cadrele didactice care doresc să coordoneze echipele vor completa o fișă  de înscriere ce se poate descărca de aici. Un cadru didactic / bibliotecar nu poate coordona mai mult de 4 echipe de elevi.

3.Înscrierea echipelor în baza de date a proiectului. În etapa a III-a, înscrierea echipelor în baza de date a proiectului, coordonatorii echipelor de elevi vor completa corespunzător Formularul de înscriere online de site-ul proiectului numai după ce au avizul de participare din partea directorului unității.

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE A ECHIPELOR DE ELEVE ȘI ELEVI

Responsabilii județeni se vor asigura că există acorduri de colaborare cu unitățile de învățământ din care s-au înscris elevii.

La nivel local se pot încheia parteneriate între unităţile participante şi alte instituţii care îi pot sprijini pe elevi în participarea cu succes la Festival.

5 thoughts on “3. Înscrierea elevilor la Festivalul „CDIdei în cărţi”.

  1. Pingback: Unitățile de învățământ înscrise la Festival | CDIdei în cărţi

  2. Pingback: În atenția celor care au “ratat” înscrierea echipelor de elevi si … alte noutăți | CDIdei în cărţi

  3. Pingback: Înscrierea elevilor la Festivalul concurs CDIdei în cărți, ediția a IV-a, 2018 | CDIdei în cărţi

  4. Pingback: Începe înscrierea la Festival a echipelor de elevi | CDIdei în cărţi

  5. Pingback: A început înscrierea echipelor de elevi la festival | CDIdei în cărţi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s